Site news

  Picture of สพท3 กพท3
  ปัญหา/ข้อสงสัย
  by สพท3 กพท3 - Friday, 8 January 2021, 12:18 PM
   

  ปัญหา/ข้อสงสัย
  Q : เปิดวีดิทัศน์ไม่ได้  / ภาพกระตุก  ขาดๆหายๆ
  A : ให้ใช้โปรแกรมเบราเซอร์ Google Chrome / สามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์หรือไฟล์เอกสารไปศึกษาได้

  Q : ลงเรียน 5 ชุดวิชา จะต้องเรียนให้เสร็จทีละชุดวิชาจึงจะเรียนต่อชุดวิชาอื่น ใช่หรือไม่
  A : สามารถเรียนพร้อมกันได้ทั้ง 5 ชุดวิชา โดยแต่ละชุดวิชาต้อ...

  Read the rest of this topic
  (129 words)
   
  Picture of Admin User
  การล็อกอินเข้าระบบ
  by Admin User - Friday, 8 December 2017, 1:13 PM
   

  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อเลือกวิชาเรียนแล้ว ขั้นตอนการเข้าเรียนให้ศึกษาจากคู่มือผู้เรียนที่บล็อกเมนูหลัก ทั้งนี้การ Login เข้าสู่ระบบ

  • Username ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • Password  ให้ใช้ วันเดือนปีเกิด 

  ตัวอย่างเช่น  
      เกิดวันที่  1 ม.ค. 2500   Password = 112500
      เกิดวันที่  3 พ...

  Read the rest of this topic
  (122 words)